ಪುಟಗಳು

ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19, 2016

ಮಥನ

ಹಾಲ್ಗಡಲಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹಾಲಾಹಲಕ್ಕೆ ತಾನು ವಿಷ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮೃತಕ್ಕೂ ತಾನಾರೆಂಬುದರ ಅರಿವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಥನವಾದಾಗಲೇ ಅದು ಅಮೃತವೋ ವಿಷವೋ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು!
ಅದಕ್ಕೇ ಏಕವಾಗಿದ್ದರೇನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಅನೇಕವಾದಾಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ!
ಅಮೃತವಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಲೋಕಕ್ಕೇ ಕ್ಷೇಮ!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ