ಪುಟಗಳು

ಭಾನುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 10, 2014

ಜೀವ ಸೆಲೆ

ಹುರುಪಿನಲಿ ಯುವ ಮೇಘ
ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿ
ಸೆಳೆಮಿಂಚು ಹರಿದಿರಲು
ಜಗದಗಲ ಗುಡುಗುಡುಗಿ||

ಬಿರಬಿರನೆ ಬೀಸುತಿಹ
ಮಾರುತಗೆ ತುಸು ಬೆದರಿ
ಭರಭರನೆ ಬೀಳುತಿದೆ
ಸುರನದಿಯ ನೆನೆನೆನೆದು||

ಇಳೆ ಸೆಳೆಯೆ ಕೊಳೆ ತೊಳೆದು
ಜೀವಸಿರಿ ತಾ ಮೊಳೆತು
ಇನಿಯನೆಡೆ ಸೇರುತಿದೆ
ತಿರುತಿರುಗಿ ನೋಡದೆಯೇ||

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ