ಪುಟಗಳು

ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2015

ಬೀಳುತಿಹುದು ಬುಜೀಗಳ ಮಾಳಿಗೆ

ಕವಿಯ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿ.... "ಮೇಲಕ್ಕೇರಿ" ಹೋಗುತಿಹ ಬುಜೀಗಳಿಗರ್ಪಣೆ

ಸೋರುತಿಹುದು ‪ಬುಜೀಗಳ ಮಾಳಿಗೆ ||ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ||
ಬೀಳುತಿಹುದು ಬುಜೀಗಳ ಮಾಳಿಗೆ

ಬೀಳುತಿಹುದು ಬುಜೀಗಳ ಮಾಳಿಗೆ ದಾರು(ನೀರಾ) ಕುಡಿದು ಬೊಗಳುತ್ತಿರುವವು
ಕಾಳ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗೆ ಬುಜೀಗಳು "ಮೇಲಕ್ಕೇರಿ" ಹೋಗ್ವರೆಲ್ಲಾ

ಮುರುಕು ತಲೆಯು ಶೂನ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ನಾಚಿಕೆ ತೊರೆದು ಕೀಲು ಬಿದ್ದು
ಹರಕು ಚಪ್ಪರ ಬಿದ್ದೇ ಬಿಡ್ತು "ಮೇಲಕ್ಕೇರಿ" ಹೋಗುತಿಹರು||ಸೋರುತಿಹುದು||

ತುಳಸಿ, ಗರಿಕೆ ಕಸವು ಎಂದು ರಾಮನೇನ್ಮಹಾ ಎನಲು
ರಾಮರಾಮ ಜಗವು ಕೂಗೆ "ಮೇಲಕ್ಕೇರಿ" ಹೋಗುತಿಹರು ||ಸೋರುತಿಹುದು||

#WithdrawAward‬

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ