ಪುಟಗಳು

ಬುಧವಾರ, ಜೂನ್ 20, 2012

ನಾನು ಯಾರು?

                             ನಾನು ಯಾರು?

ಯೋಚನೆ, ಶಬ್ಧ, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದೂ
ನನ್ನ ದೇಹದ ಅಣುಅಣುವೂ ಹಿಂದೂ||

ನಾನು ಶಂಕರನ ಕೋಪಾಗ್ನಿಯ ಶಿಖೆ
ಭಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾತ ಮಾಡುವ, ವಿಶ್ವವನ್ನು ಬೂದಿಯಾಗಿಸುವ,
ಸರ್ವವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಡಮರುವಿನ
ಮರಣ ಮೃದಂಗದ ಸದ್ದು ನಾನು||

ನಾನು ಸಮರ ಕಾಳಿಯ ಹಿಂಗದ ದಾಹ
ನಾನು ರೌದ್ರ ಚಂಡಿಯ ತೀಕ್ಷ್ಣ, ಆವೇಶದ ಅಗ್ನಿಯ ನಗು
ನಾನು ನರಕದ ದೇವರಾದ, ಲಯನೃತ್ಯ ಆನಂದಿಸುವ
ಯಮನ ಪ್ರಚಂಡ ಮಾರಕ ಘರ್ಜನೆ||

ಅಂತರಾಗ್ನಿ ಮೂಲಕ ನಾನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದಾಗ
ನೀನು ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತಿಗೊಂಡು ನೋಡುವುದೇಕೆ ಹೇಳು
ಅದು ಭೂಮಿ, ನೀರು ಮತ್ತು ಆಗಸದ
ಎಲ್ಲ ಜೀವಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸುತ್ತ ದಳ್ಳುರಿ ಪಸರಿಸುತ್ತದೆ||

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: